Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu Sözleşme ticari merkezi Beşyol Mahallesi 1.Akasya Sokak No:13/1 Küçükçekmece İstanbul olan Güvenebilirmiyim Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi (Site) ile diğer tarafta Guvenebiirmiyim.com adresindeki web sitesini ziyaret eden kişi ve/veya kurum (Kullanıcı) arasında akdedilmiştir.

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu Sözleşme’yi dikkatlice okumanız, hukuki haklarınızı anlamanız ve Site’den faydalanırken uymanız gereken kuralları bilmeniz açısından önemlidir.

Guvenebilirmiyim.com web sitesini kullanan, yorum yapan, kişisel bilgilerini vererek siteye üye olan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Site’nin sahibi Güvenebilirmiyim Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi olup Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Güvenebilirmiyim Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi’ne aittir. Güvenebilirmiyim.com işbu kullanım koşullarını gerektiği zaman değiştirebilir; bu değişiklikler mümkün olan en kısa zamanda olarak Site‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Site tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Guvenebilirmiyim.com, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1- SİTE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
Guvenebilirmiyim.com sitesinin kuruluş amacı, hizmet/ürün satan firmaların
müşterilerinin memnuniyet oranlarını site içerisinde toplamak, ve bu sayede diğer
alışveriş yapacak kişilere kılavuz olmaktır. Bunun için de firmalardan alışveriş yapan
kişilere, deneyimlerini puanlayıp yorum yapabileceği bir platform oluşturduk. Bu
puanların birikmesi sonucunda da firmaların ortalama puanları ortaya çıkacaktır,
böylelikle firmaların müşterileri tarafından güvenilirlik ve memnuniyet oranları
belirlenecektir. Site üzerinden üyelerin firmalara yorum yapabileceği gibi firmalar da
kendilerine yapılan yorumlara cevap verebilecekler ve olası bir yanlış anlaşmanın da
önüne geçebilecekler. Herkesin üye olabilmesi ve özgürce fikirlerine yazabilmesi
amacıyla hem kullanıcı üyelikleri hem de firmalara cevap hakkı veren kurumsal üyelik
ücretsiz olacaktır.
2- GUVENEBİLİRMİYİM.COM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Guvenebilirmiyim.com, hiç bir firma ile bağlantılı olmamakla birlikte tamamen tarafsız,
şeffaf bir kuruluştur. Üye olan veya olmayan firmalar arasında hiç bir ayrımcılık
yapılmayacak ve yapılan yorumlar kanunlara aykırı olmadığı sürece
kaldırılmayacaktır. Sitenin vizyonu, ticaret yapan ve müşterilerini memnun eden
firmalarla, beklenen hizmeti sağlayamayan firmaların ayrıştırılabilmesidir. Aynı
zamanda olası sahte ürün/hizmet satan firmaların en kısa sürede ifşa edilerek
mağdur kişi sayısını asgari sayıda tutmaktır.

3.KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Kullanıcı sistem üzerindeki “üye ol” kısmından üye olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı Site’nin veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

bKullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

c.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde yürürlükte bulunan yasal mevzuata, genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. Bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu maddeye aykırı davranışlar neden ile yargı mercilerinden etkinlik geçmişi, veya kullanıcı kişisel bilgileri ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

d.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

e. Kullanıcı, Site kullanımı sırasında üçüncü kişiler ile ilgili, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kendisinin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini, Site’nin sahibi ve ilgilileri de dahil herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini. Site’ye ait logo, kaynak kodu ve benzeri fikri mülkiyete konu hiçbir materyali kopyalamayacağını ve kullanmayacağını, kötü amaçlı yazılım materyalleri kullanmayacağını, reklam veya spam mail,, duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini. Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f.Kullanıcı, Site’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı olmadığını, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan sorumlu kendisinin sorumlu olacağını, Site’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Site’nin bir zarara uğraması durumunda bu zararları Site’nin ilk talebinde ödeyeceğini, üçüncü kişilere ödenecek tazminatları, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da Site’nin ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

g. Kullanıcı, Site tarafından kendisine verilmiş olan veya kendisi tarafından belirlenen şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Site’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Site’nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

h. Kullanıcı, Site’nin bülten, ürün, hizmet, kampanya, tebliğ, içerik, rapor ve her türlü bilgilendirme için göndereceği sms ve e-postaları almayı kabul eder

4-GENEL HÜKÜMLER

a.Site, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma ve Kullanıcı tarafından yayınlanmak üzere sisteme yüklenen verileri yayınlayıp yayınlamamak hakkını her zaman saklı tutar.

b. Site, SİTE‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE‘ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, belli bir amaca uygunluğu ve etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

c-Site’nin kullanımı sırasında ve/veya sonrasında bu kullanıma bağlı olarak kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Site sorumlu değildir. Kullanıcı, teknolojik alanlarda her zaman var olan bu riskleri bilerek Site’yi kullanmaktadır.

d.Site, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı bu Sözleşmeyi kabul etmekle bu işlemler için peşinen yetki vermiş kabul edilir.

5.SİTE’NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

Site, hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır: Site’nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, Site üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) Site veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

a.İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

b.Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Site’nin bilinen e.posta adresi ve Kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


-------------------------------------------

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bir firma değerlendirme platformu olarak faaliyet göstermekte olan ve İstanbul Ticaret Sicilinde …… no ile kayıtlı; ticari merkezi Beşyol Mahallesi 1.Akasya Sokak No:13/1 Küçükçekmece İstanbul olan Güvenebilirmiyim Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi , "Veri Sorumlusu" sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak bu bilgilendirme metninde yer alan kurallar uygulanmaktadır.

BİLGİLENDİRME:

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz; yürürlükte bulunan mevzuat ve Site Üyelik Sözleşmesi kapsamında kullanılmak, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik adres ve diğer bilgileri kaydetmek, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Veri Sorumlusu'nun istatistik faaliyetlerinde kullanılmak, ilgili mevzuat uyarınca vermiş olduğunuz onay kapsamında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, hizmet kalitesini artırabilmek ve sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması nedenleriyle işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise; sözleşme ilişkisi içinde alışkanlıkların tespiti, …… benzer süreçler nedeniyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile kamu makamlarına, anlaşmalı olduğumuz veri toplama şirketlerine ve iştiraklerine ve verilerin korunması amacıyla gizlilik sözleşmeleriyle güvence altına aldığımız iş ilişkisi içinde bulunduğumuz yurt içi ve dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına aldığımız ve tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız yurt içi ve dışında bulunan şirketlere aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, Veri Sorumlusu, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

HAKLARINIZ:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız; Veri Sorumlusunun mevzuattan ve bu metinden doğan haklan saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru: Kişisel Verileriniz ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurup imzalayarak, info@guvenebilirmiyim.com mail adresine iletebilir ya da yukarıda yer alan adrese posta yoluyla iletebilirsiniz. Veri Sorumlusunun usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvurulan reddetme hakkı saklıdır.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Veri Sorumlusunun Kimliği: Veri Sorumlusu:

Güvenebilirmiyim Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi

Beşyol Mahallesi 1.Akasya Sokak No:13/1 Küçükçekmece İstanbul